Strona główna | Kontakt
E-mail  Hasło
» Zapomniałem hasła » Załóż konto
Historia Zakonu
Historia Rady 14001
Władze
Rycerze
Obecna działalność
Wiadomości i wydarzenia
Darczyńcy
Galeria zdjęć
Dobra książka
Artykuły
Zadaj pytanie
Zobacz również
Kontakt
Dla Rycerzy / Zaloguj się!

Wielkanoc – nasza Pascha


Nie umiem być srebrnym aniołem, ni gorejącym krzakiem.
Tyle Zmartwychwstań już przeszło, a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami, tyle już alleluja,
a moja świętość dziurawa, na ćwiartce włoska się buja...
I wiem, gdy łzę swoją trzymam, jak złoty kamyk z procy,
zrozumie mnie mały Baranek z najcichszej Wielkiej Nocy...

(ks. J. Twardowski)
 
"Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. (...) O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania.” ( Exultet)
Zmartwychwstanie Chrystusa było pierwszym i najważniejszym wydarzeniem głoszonym przez apostołów. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara (por.1Kor 15,13—17). Wszystkie inne prawdy wiary i obchodzone święta wynikają z tego faktu i do niego prowadzą.

Jezus Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci. Jest to fakt historycznie potwierdzony. Od samego początku wiara w zmartwychwstanie opierała się na świadectwie konkretnych ludzi, "świadków zmartwychwstania Chrystusa". Prawda o prawdziwości śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstania opiera się między innymi na solidnym rzemiośle wojennym żołnierzy rzymskich którzy pilnowali wiszących na krzyżu, żeby ich nikt nie zabrał i nie uratował. Umierającego dobijali i łamali golenie. Jezusowi nie łamano goleni , ale jeden z żołnierzy przebił serce i stwierdził zgon a jeszcze później inni strzegli ciała przy grobie. Najważniejszymi świadkami zmartwychwstania byli Apostołowie, którzy dopiero wtedy uwierzyli w Jego zmartwychwstanie, kiedy osobiście spotkali się z osobą zmartwychwstałego Chrystusa. W najstarszym napisanym świadectwie o zmartwychwstaniu (57 r. po Chr.) czytamy, że Zmartwychwstały Jezus najpierw ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu, a później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie ( por.1 Kor 15, 5-6).

Apostołowie i uczniowie byli tak wstrząśnięci śmiercią Jezusa na krzyżu, że początkowo nie wierzyli informacjom , że zmartwychwstał: słowa te wydały się im czczą gadaniną i nie dali im wiary ( por. Łk. 24,11). My także często spotykamy się z cierpieniem i ze śmiercią. Wielu z nas widziało człowieka zmarłego. Niełatwo byłoby nam uwierzyć, że ktoś kto umarł a następnie zmartwychwstał. Łatwiej uwierzyć w śmierć a nawet w ducha niż w zmartwychwstanie, dlatego więc kiedy Zmartwychwstały Pan sam stanął pośród nich i powiedział: Pokój wam!, wtedy apostołom wydawało się, „że widzą ducha". Aby usunąć ich lęk i przekonać, że Jego zmartwychwstałe ciało jest tym samym, które zostało poddane torturom biczowania, cierniem koronowania, niesienia krzyża i męki krzyżowej, Jezus mówi: dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych stówach pokazał im swoje ręce i nogi (por. Łk.24,39).

To najważniejsze wydarzenie jakim było Zmartwychwstanie rozpoczęło się w Wieczerniku, w którym Chrystus powiedział uczniom „to jest Ciało Moje, które za was będzie wydane" a następnie poprzez mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Ukrzyżowanie Jezusa miało dokonać ostatecznej kompromitacji Jego nauczania i życia. Tymczasem stało się dokładnie odwrotnie. Jezus na krzyżu odnosi zwycięstwo duchowe. Jezus na krzyżu umiera inaczej niż inni skazani na taką śmierć –skazańcy nad którymi znęcali się oprawcy przeklinali swoich oprawców, albo swoje życie. Żołnierz rzymski- setnik, który stał pod krzyżem i patrzył na umieranie Jezusa mówi: istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy (por.Łk.23,47). Setnik znał realia umierania na krzyżu - jako żołnierz był niewątpliwie świadkiem nie jednej śmierci człowieka – ale takiego konania nigdy nie widział. Karl Jaspers pisał, że człowiek sprawdza się w sytuacjach granicznych - w sytuacji cierpienia , czy też zbliżającej się śmierci. Człowiek, który umie w takiej sytuacji zachować się godnie gdy przychodzi cierpienie, choroba, lub gdy jesteśmy niesłusznie oskarżeni, kiedy niszczy się nam opinię, gdy cierpienie dotyka najbliższych - wtedy trzeba wygrać swoje momenty cierpienia i porażki. To wielka sprawa. Taką postawę ukazuje nam właśnie Jezus na krzyżu. Jezus który na krzyżu nie tylko nie złorzeczy, ale umierając z godnością obejmuje swoją miłością swoich prześladowców i tych którzy stali pod krzyżem. Jezus ukazuje nam, że nie można zabić miłości - postawy miłości. Odnosi zwycięstwo na krzyżu. Trzy dni później uroczystym obwieszczeniem tego zwycięstwa stało się zmartwychwstanie.
To jest Pascha Jezusa - przejście od śmierci do życia. Przejście od wielkiego czwartku do niedzieli zmartwychwstania . Żydzi świętowali Paschę na pamiątkę wyjścia z Egiptu, gdzie naród był skazany na pewną zagładę. Anioł Boży „przeszedł" przez Egipt, zabijając pierworodnych w domach, których drzwi nie były oznaczone krwią paschalnego baranka i dopiero po tym faraon pozwolił Izraelowi opuścić Egipt. Pascha Chrystusa to jest Jego przejście - za nas i w naszym imieniu - przez bramę śmierci. Ze śmierci do życia. Według św. Jana, śmierć Jezusa na krzyżu dokonała się dokładnie wtedy, kiedy w świątyni zabijano właśnie paschalne baranki. To właśnie Jezus jest prawdziwym Barankiem Bożym - Tym, którego krew naprawdę ratuje od śmierci wiecznej. Tamte paschalne baranki, których krew znaczyła domy Izraelitów, była tylko zapowiedzią Krwi Chrystusa, przez którą wszyscy zostaliśmy ocaleni.

Wielkanoc to także nasza pascha. Nasze przejście od śmierci grzechu do życia. Właśnie dlatego, kiedy Kościół ustalał przykazania dotyczące przyjęcia Komunii świętej przynajmniej raz w roku, jako najwłaściwszy dla niej czas wskazał okres wielkanocny. Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie uwolnił nas od grzechu. Zmartwychwstanie zbawia świat!
Świętowanie Zmartwychwstania niech będzie nie tylko radosne, ale także niech nam towarzyszy cisza, niech będzie też czasem milczenia i zadumy nad jego wielką tajemnicą przez te trzy święte dni świętego triduum paschalnego - Triduum Sacrum, nazywane też "Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego". Niech blask prawdy o Zmartwychwstaniu rozświetla wszelkie mroki naszej codzienności, a wiara w nowe życie napełnia nas radością i pokojem.
 
Brat Józef LuberdaPowrót Drukuj
Prześlij znajomemu

5112 wyświetlenia od 6 Kwietnia 2015

Copyright © Knights of Columbus 2003-2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Patrz na Prywatność i warunki obsługi żeby uzyskać szczegółowy opis.

Wykonanie strony - m@tinternet Zakopane.